PAH Design

TBSC tham gia bảo vệ sự kiện tại Tôn hoa Sen

sukien1TBSC huy động lực lượng hơn 30 nhân viên tham gia bảo vệ sự kiện khánh thành dây chuyền sản xuất mới tại Công ty Tôn hoa Sen (Long Thành - Vũng Tàu)

sukien0

sukien3